0 536 770 8181

NİKO Strateji 1:
Çocuğu kitapla tanıştırınız.

Çocuğu kitapla tanıştırmak için kitapçılar, kütüphaneler önemli yerlerdendir. Ancak evde de bir kitap köşesinin olması çocuğun kitapla tanışması, kitapla etkileşim fırsatı bulması açısından önemlidir Çocuğun kitabı eline almasına, incelemesine fırsat veriniz. Çocuk ile kitap aracılığıyla etkileşime girerken onun gelişim özelliklerini göz önüne alınız. Gelişimsel olarak ilk 18-24 aya kadar çocuklar bilmedikleri nesneleri ağızlarına götürme eğilimi sergilemektedir ve bu gelişimsel olarak normaldir. Çocuk kitaba ilgi göstermeye başladığında sayfalarını rastgele çevirmesi ve okuma sırasında resimlerini incelemesi için bekleyiniz ve diğer NİKO PROGRAMI stratejilerini kullanınız. 

NİKO Strateji 2:
Çocuğun kitaplarla ilgilenmesi için görebileceği yerlere kitaplar bırakınız

Çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanmasında en önemli etmenlerden biri etraflarında kitap görmeleridir. Bu nedenle görebilecekleri yerlere onların gelişim düzeyine ve ilgilerine uygun olabilecek kitaplar bırakınız, kitap okuma etkinliğini başlatmayı bakışla, sesle, işaretle, sözle istemesi için fırsat hazırlayınız, ilgilendiği kitapla ilgili etkileşim başlatınız. Unutmayınız sizin de kitap okumanız, onun kitap okuma alışkanlığı kazanmasına yardımcı olacaktır.

NİKO Strateji 3:
Çocuğun ilgisini/liderliğini takip ederek etkileşime girmek istediği kitabı okuyunuz.

Çocuklar ilgilerini her zaman açıkça belli etmeyebilirler. Bu durumlarda çocuğun ilgisini takip etmenin en basit yolu onu gözlemektir, “bakışları nereye odaklanıyor, ya da hangi anlara kısa süreli olarak bakışlarını kaydırıyor? nereye gidiyor, nerede duruyor, nereyi işaret ediyor, ne söylemek istiyor” bu gibi detaylar, çocuğun ilgisini bulmada önemlidir.

Çocukların liderliğini takip etmenin önkoşulu beklemek ve gözlemektir. Çocuğun etkileşimde bulunması için ya da tepki vermesi için bekleyin. Etkileşim başlatmıyor ya da tekliflerinize tepkide bulunmuyorsa siz, ilgiyle ve heyecanla sesli olarak kitabı okuyun, gerekirse bir başkasına ya da bir oyuncağa çocuğun yanında kitap okuyarak yanınıza gelmesini sağlayınız.

Çocuklar, dünyayı anlama yeterlikleri ve biçimleri açısından yetişkinlerden farklıdır ve çocukların da kendilerine göre tercihleri, bakış açıları ve ilgileri vardır. Bir birey olarak çocukların ilgilerini takip etmeniz, etkileşimin süresi başta olmak üzere pek çok değişkeni etkilemektedir. Çocuklar ilgi duydukları kitap veya kitap içerisindeki durumlara motive olduklarında bu durum hem etkileşim süresini uzatmakta hem de öğrenme için önemli fırsatlar sunmaktadır.

Çocuğun seçtiği veya seçimini belli ettiği kitabı okuyunuz. Böylelikle kitaba daha fazla ilgi göstermesi olasıdır. Çocuğu başarması için baskı altına almak yerine, nasıl daha eğlenceli vakit geçireceğinize odaklanınız. Çocuğun seçtiği kitabı karşılıklı ve sıra almaya dayalı olarak okuduktan sonra çok ısrarcı olmadan onun dikkatini çekmeyen detayları fark etmesini sağlayınız.

Unutmayınız ki çocuğun ilgilerine ne kadar yanıt verirseniz sizinle ilgi paylaşımının artması daha olasıdır. Böylelikle çocuk daha fazla öğrenme fırsatı yakalamış olacaktır.

Kitaplar sadece amaçları doğrultusunda kullanılmak zorunda değildir. Amacı dışında da kullanarak çocukları pek çok açıdan destekleyebilirsiniz. Örneğin; çocuk kitabı sallayabilir veya kafasının üzerine koyarak şapka yapabilir. Bu durumda sizler de aynı şekilde davranarak bu etkinliğe katılabilir ve ardından kitaba odaklanabilirsiniz.

Çocuğun kitapları kendisinin seçmesine izin veriniz ve ilgisi başka bir kitaba kaydığında hemen siz de onunla beraber o kitabı okumaya başlayınız. Unutulmamalıdır ki çocuklar, kendileri için büyüleyici şeylere daha fazla odaklanmaktadırlar.NİKO Strateji 4:
Çocuğun seçimlerinin değerli olduğunu göstererek gerekirse seçenek sununuz.

Birlikte kitap okurken çocuğun kitap seçmesi için serbest bir şekilde karar vermesine izin veriniz. Çocuğun okunacak kitap ile ilgili seçimlerine değer veriniz. Sizin seçtiğiniz kitabın eğitici olduğunu düşünmenize rağmen çocuğun ilgilerinin dolayısıyla motivasyonun daha önemli olduğunu unutmayınız.

Çocuğun önüne kitapları koyarak seçim yapmasını isteyiniz. Hatta mümkünse satın alırken onunla beraber seçim yapınız.

Seçim yapması için çocuğun kitapların sayfalarını açmasına, resimlerine bakmasına izin veriniz. Çocuk kitaplar arasından seçim yapmazsa, ilgisi doğrultusunda kitap sayısını sınırlayınız. Yine çocuk seçim yapmazsa ilgi duyduğu iki kitap arasından birini seçmesi için seçenek sununuz. Fakat halen seçim yapmadıysa yine en çok ilgi duyduğu kitabı kendiniz seçiniz.

Çocuğun tercihlerine saygı duyunuz. Sağlığı olumsuz etkileyebilecek davranışlar, zarar verme vb. dışında olan tüm davranışlarını ve eylemlerini kitap okuma etkinlikleri içerisinde kabul edebilirsiniz.