0 536 770 8181
KONUŞKAN OLUNUZ

KONUŞKAN OLUNUZ

 • Çocuklarla daha sık ve düzeylerine uygun konuşuldukça çocukların kelime dağarcığı daha fazla genişler (1, 2)
 • Çocuklarla karşılıklı konuşma teşvik edildiğine, çocuklar konuşmalarında dil açısından daha fazla karmaşık beceriler sergiler (3)
 • Çocuklara gerektiğinde soru sorma ve cevaplarını yorumlamayı (genişleltmeyi) içeren yüksek nitelikli konuşmalar yapıldığında, çocuklar daha iyi dil gelişimi sergilerler (4, 5)

YORUMLAYICI OLUNUZ

 • Çocukların dil gelişim düzeyine ne kadar uygun kelime kullanılırsa, çocukların dil becerileri de o kadar gelişir (1, 2)
 • Çocuklara dil açısından ne kadar uygun model olunursa, çocuklar da o kadar gelişimlerine uygun konuşur (5)
TANIMLAYICI OLUNUZ

TANIMLAYICI OLUNUZ

 • Çocuğun odaklandığı bir nesnenin ne olduğu söylendiğinde ya da onun hakkında çocuğun düzeyine uygun konuşulduğunda, çocuğun kelime dağarcığının artması olasıdır (9)
 • Çocuk ile ortak dikkat kurulduğunda ya da bir nesneye yetişkin-çocuk aynı anda odaklandığında ve o sırada yetişkin o nesnenin ne olduğunu söylediğinde ya da onun hakkında çocuğun düzeyine uygun konuştuğunda çocukların o nesneye ilişkin daha fazla kelime öğrenmesi olasıdır (10)
 • Herhangi bir nesnenin ismini söylerken işaret etmek ya da nesneye bakmak, çocukların ilgili nesnenin ismini öğrenmesine yardımcı olur (11)

ÇOCUĞUN İLGİSİNİ TAKİP EDİNİZ

 • Çocukların ilgilerini çekmeyen nesnelerdense ilgilerini çeken nesnelerin isimlerini öğrenmesi daha olasıdır (10)
 • Çocuğun dikkatini sürekli yönlendirmeye/yönetmeye çalışan ebeveynlerin çocuklarındansa, çocuğunun odaklandığı şey hakkında konuşan ebeveynlerin çocukları, daha gelişmiş kelime dağarcığına sahip olurlar (12)
ETKİLEŞİMLİ KİTAP OKUYUNUZ

ETKİLEŞİMLİ KİTAP OKUYUNUZ

 • Kitap okurken çocuklara yerinde ve uygun sorular sorulduğunda, çocukların sözel çıktıları genişletildiğinde ve çocuklar konuşmak için cesaretlendirildiğinde, çocukların ifade edici dil becerileri daha hızlı gelişir (13)
 • Çocuklar kitap hakkında konuşmalara dahil edildikçe çocuklar daha fazla kelime öğrenirler (14)​
 • Çocuk ve yetişkin hikayedeki eylem ve olayların nedenleri hakkında daha fazla ve uygun düzeyden konuştukça, çocukların sözcük dağarcığı o kadar artar (15)

TEKRAR TEKRAR OKUYUNUZ

 • Çocuğa ve çocuk ile birlikte ne kadar çok etkileşimli kitap okunursa, çocuğun dil becerileri o kadar gelişir (16)
 • Yeni bir kelime ile karşılaşmak kelimenin öğrenimini desteklemek için yeterli değildir. Çocuklar genellikle kelimeleri öğrenmeden önce birçok kez onları duymaya ihtiyaç duyar (17)
DRAMATİZE EDİNİZ

DRAMATİZE EDİNİZ

 • Bir nesneyi temsil etmek için o nesne dışındaki nesneleri kullanan çocukların (Telefon olarak muz kullanmak gibi), dil becerileri daha güçlü olur (18)
 • Dramatik oyun etkinlikleri, yetişkinler ve çocuklar arasındaki karmaşık dil etkileşimlerinin olduğu zamandır (19)
 • Yetişkinler ve çocuklar her ikisinin de odaklandığı bir nesne hakkında konuşurken, çocuklar daha iyi dil becerileri geliştirir (9)

MÜZİĞİ KULLANINIZ

 • Müzik etkinlikleri ile çocuğun iletişim becerileri arasında bir bağlantı vardır (20)
 • Şarkı ve müzik etkinlikleri, çocuğun kelime dağarcığını arttırır (21)
 • Müzikal becerileri daha güçlü olan çocukların fonolojik farkındalıklarının yüksek olması olasıdır (22)
YENİLİKÇİ VE BAZEN KAFA KARIŞTIRICI OLUNUZ

YENİLİKÇİ VE BAZEN KAFA KARIŞTIRICI OLUNUZ

 • Çocukların aşina olmadıkları kelimeleri uygun bağlam içerisinde (Örn. Resimler, sözel ifadeler) tekrarlı ve çeşitli bir şekilde deneyimlemesi, onların yeni kelimeler öğrenmesine yardımcı olur (6)
 • Çocukların düzeyine uygun bir basamak üst karmaşık cümle yapıları kullanıldığında, çocuklar karmaşık ve çoklu cümle yapılarını daha iyi anlar (7)

İŞARET EDİNİZ VE JEST/MİMİK KULLANINIZ

 • Bebekken ebeveynlerinin işaret/jest/mimik kullandığı çocuklar, işaret/jest/mimik kullanmayan ebeveynlerin iki ya da üç yaşındaki çocuklarına göre daha iyi dil becerilerine sahiptir (23)
 • Bebekken çocuklar ne kadar çok jest bilir ve kullanırsa, okul öncesi dönemde o kadar fazla kelime bilir (24, 25)
 • Hareketleri/Jestleri konuşma ile birleştiren bebeklerin daha karmaşık cümleler kullanması olasıdır (26)

Bebek Kitapları & Yetişkinlere Öneriler

0-6 Ay | Ne tür BEBEK kitapları?

Kısa ve kalın mukavva kitaplar, yumuşak kumaş kitaplar ya da triko plastik banyo kitaplarını okumaya başlayın ve devam edin.

7-9 Ay | Ne tür BEBEK kitapları?

Renkli resimli kısa basit hikayeler sunun; mukavva kitaplar mükemmel seçim olabilir.

10-18 Ay | Ne tür BEBEK kitapları?

Basit hikayeler içeren mukavva kitaplar sunun. Ritimli tekerlemeli ve tekrarlı ifadelerin olduğu hikayeler çocuğunuzun dikkatini çeker. Bu yaştaki çocuklar, diğer bebeklerin ve hayvanlar gibi tanıdık objelerin resimlerini içeren hikayeleri severler.

19-24 Ay | Ne tür BEBEK kitapları?

Daha karmaşık konulu daha uzun hikayeler (belki kâğıt sayfalardan oluşan) sunun. Anlamlı anlamsız ritimli tekerlemeler bu dönemde sevilir.