0 536 770 8181

niko Programı Nedir?

niko PROGRAMI; okul öncesi dönemde (0-6 yaş, odak noktası 0-3 yaş) yer alan normal gelişim gösteren ve gelişim geriliği/yetersizliği ya da riski olan çocukların birincil bakıcıları (ebeveynleri/bakıcıları) ve bu çocuklar ile çalışan eğitimci/uzmanlara yönelik olarak; yetişkinlere çocuklar ile NİTELİKLİ KİTAP OKUMA BECERİLERİ kazandırmayı amaçlayan ODAKLI BİR ERKEN MÜDAHALE programıdır.-

niko PROGRAMI, yıllardır süregelen etkileşimli kitap okuma ve çocuk gelişiminde yetişkin-çocuk etkileşimi araştırmalarının ortaya koyduğu bilimsel dayanaklar temelinde yapılandırılmıştır. niko PROGRAMI'nda yer alan her bir stratejiye ilişkin alanyazında kanıtlar yer almaktadır.

niko PROGRAMI;

içerisinde üç temel bileşen yer almaktadır. Bunlar;

a) NİKO Programı Bilgi Notları,

b) NİKO Programı Stratejileri ve

c) NİKO Programı Formlarıdır.

NİKO Programı toplamda  yetişkinlere çocuklar ile nitelikli kitap okuma becerisi sergileyecek 21 "niko STRATEJİSİ" ve nitelikli kitap okumanın ve niko STRATEJİLERİ'nin neden önemli olduğunu açıklayan 19 "niko BİLGİ NOTU"  ve  NİKO Formlarından oluşmaktadır.

Formlar, NİKO programının oturumunu planlamada kullanılan;

1) NİKO Programı Oturum Planı,

2) NİKO programının basamak basamak yüzyüze ve online nasıl uygulanacağını gösteren NİKO Programı Uygulama Kılavuzu (Yüzyüze ve Onine/Çevrim içi),

3) NİKO programının uygulanmasında hangi oturumda hangi Bilgi Notları ve Stratejilerin kullanılacağını gösteren NİKO Programı Oturum Akış Formu,

4) NİKO programının yetişkinler ve çocuklar üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere hazırlanan NİKO Programı Yetişkin Davranış Profili (YDP) ve

5) Çocuk Davranış Profili (ÇDP)’dir.

niko PROGRAMI'nda yer alan stratejiler çocuk ile birlikte kitap okurken hayata geçirebilen yetişkin, çocuk ile nitelikli kitap okuma etkileşimine girerek çocuğun gelişimsel becerilerini (özellikle bilişsel, iletişim, sosyal-duygusal) desteklemiş olur.

  • niko PROGRAMI Vize Akademik yayınevi tarafından yayımlanmaktadır. Vize Akademik yayınevi sitesinden program temin edilebilmektedir.
  • niko PROGRAMI'nı profesyonel bir şekilde uygulamak isteyen eğitimciler/uzmanlar ONLINE eğitim ile belgelendirilip, uygulamalarına yansıtabilirler.
  • niko PROGRAMI'nın ONLINE eğitimi hakkında detaylı bilgi için;  www.pilumunus.com  u ziyaret ediniz; ya da [email protected]  adresine e-posta gönderiniz;ya da 0 536 770 8181 i arayınız...


.

Ekibimiz

Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN

Erken Müdaha Uzmanı Anadaolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü Tel: +90-222-3352914
Hakkında

Prof. Dr. Özlem DİKEN

Dil ve Konuşma Terapisti Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Tel: +90-222-3350580/1937
Hakkında

Arş. Grv. Tuğçe SİNOĞLU GÜNDEN

Okulöncesi Eğitim Uzmanı Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği Programı Tel: +90-222-3350580/344
Hakkında

Arş. Grv. Uğur Onur GÜNDEN

Özel Eğitim Uzmanı Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü Tel: +90-222-3352914
Hakkında