0 536 770 8181
Eğlenceli Kitap okumak beyni geliştirir... Çocuğa ve çocuk ile birlikte ne kadar çok etkileşimli kitap okunursa, çocuğun dil becerileri o kadar gelişir... Çocuklar kitap hakkında konuşmalara dahil edildikçe çocuklar daha fazla kelime öğrenirler...

Eğlenceli Kitap okumak beyni geliştirir...

Çocuğa ve çocuk ile birlikte ne kadar çok etkileşimli kitap okunursa, çocuğun dil becerileri o kadar gelişir...

Çocuklar kitap hakkında konuşmalara dahil edildikçe çocuklar daha fazla kelime öğrenirler...

ÇOCUKLARLA KİTAP OKURKEN, "YETİŞKİN REHBERLİĞİ" NEDEN ÖNEMLİDİR?

Çocuk yalnızken, sadece tesadüfen keşfettiği bilgiyi öğrenmektedir. Çocuğun kendi başına kitaplarla geçirdiği zamana nazaran yetişkin rehberliğinde geçirdiği zaman öğrenme açısından daha fazla yarar sağlamaktadır. Nitelikli kitap okuma karşılıklı etkileşime dayalı bir süreci ifade etmektedir. Nitelikli kitap okuma sürecinde yetişkin rehberliği, öğrenmeyi desteklemekte ve yapılandırmaktadır. Yetişkin kitap okuma sırasında uygun model olarak çocuğun yeni bilgiyi keşfetmesine yardımcı olmaktadır.

Kitap okuma etkinlikleri sırasında yanıtlayıcı ve destekleyici olan yetişkin, çocuğun gelişimini daha fazla desteklemektedir. Yetişkin, çocuğu gün içinde kitap okuma isteği ve sürekliliği açısından cesaretlendirebilir ve kitap okurken çocuğa sağladığı bilgi ve rehberlikle zengin bir öğrenme ortamı oluşturabilir.

Yetişkin çocuğa kitap okuma etkinlikleri sırasında mevcut etkinlikle ilgili yeni bilgiler vermelidir: Yetişkin:

 • kitap okurken sıra onlara geldiğinde çocuğun farketmediği ya da görmezden geldiği noktalara (köpeğin rengi vb.) dikkat çekerek öğrenmeyi destekleyebilir,
 • kitap okurken alternatif etkinlikleri (örneğin; çocuk sadece arabaların ileri gittiğini ifade ediyorsa, aslında geri de gideceğini fark ettirerek) düşünmesine yardım edebilir,
 • çözemeyeceği problemlerin çözüm yollarını (Örneğin; çocuk motor becerilerde sınırlılık gösteriyor ve sayfaları çeviremiyorsa yetişkin çocuğa destekle nasıl yapabileceğine ilişkin katkı sağlayabilir) gösterebilir.

ETKİLEŞİMLİ KİTAP OKUYUNUZ

ETKİLEŞİMLİ KİTAP OKUYUNUZ

 • Kitap okurken çocuklara yerinde ve uygun sorular sorulduğunda, çocukların sözel çıktıları genişletildiğinde ve çocuklar konuşmak için cesaretlendirildiğinde, çocukların ifade edici dil becerileri daha hızlı gelişir.
 • Çocuklar kitap hakkında konuşmalara dahil edildikçe çocuklar daha fazla kelime öğrenirler.
 • Çocuk ve yetişkin hikayedeki eylem ve olayların nedenleri hakkında daha fazla ve uygun düzeyden konuştukça, çocukların sözcük sayıları o kadar artar.
TANIMLAYICI OLUNUZ

TANIMLAYICI OLUNUZ

 • Çocukların dil gelişim düzeyine ne kadar uygun kelime kullanılırsa, çocukların dil becerileri de o kadar gelişir.
 • Çocuklara dil açısından ne kadar uygun model olunursa, çocuklar da o kadar gelişimlerine uygun konuşur.
YORUMLAYICI OLUNUZ

YORUMLAYICI OLUNUZ

 • Çocuğun odaklandığı bir nesnenin ne olduğu söylendiğinde ya da onun hakkında çocuğun düzeyine uygun konuşulduğunda, çocuğun kelime dağarcığının artması olasıdır.
 • Çocuk ile ortak dikkat kurulduğunda ya da bir nesneye yetişkin-çocuk aynı anda odaklandığında ve o sırada yetişkin o nesnenin ne olduğunu söylediğinde ya da onun hakkında çocuğun düzeyine uygun konuştuğunda çocukların o nesneye ilişkin daha fazla kelime öğrenmesi olasıdır .
 • Herhangi bir nesnenin ismini söylerken işaret etmek ya da nesneye bakmak, çocukların ilgili nesnenin ismini öğrenmesine yardımcı olur .
ÇOCUĞUN İLGİSİNİ TAKİP EDİNİZ

ÇOCUĞUN İLGİSİNİ TAKİP EDİNİZ

 • Çocukların ilgilerini çekmeyen nesnelerdense ilgilerini çeken nesnelerin isimlerini öğrenmesi daha olasıdır .
 • Çocuğun dikkatini sürekli yönlendirmeye/yönetmeye çalışan ebeveynlerin çocuklarındansa, çocuğunun odaklandığı şey hakkında konuşan ebeveynlerin çocukları, daha gelişmiş kelime dağarcığına sahip olurlar .
YENİLİKÇİ VE KAFA KARIŞTIRICI OLUNUZ

YENİLİKÇİ VE KAFA KARIŞTIRICI OLUNUZ

 • Çocukların aşina olmadıkları kelimeleri uygun bağlam içerisinde (Örn. Resimler, sözel ifadeler) tekrarlı ve çeşitli bir şekilde deneyimlemesi, onların yeni kelimeler öğrenmesine yardımcı olur.
 • Çocukların düzeyine uygun bir basamak üst karmaşık cümle yapıları kullanıldığında, çocuklar karmaşık ve çoklu cümle yapılarını daha iyi anlar.
DRAMATİZE EDİNİZ

DRAMATİZE EDİNİZ

 • Çocuğa ve çocuk ile birlikte ne kadar çok kitap okunursa, çocuğun dil becerileri o kadar gelişir.
 • Yeni bir kelime ile karşılaşmak kelimenin öğrenimini desteklemek için yeterli değildir. Çocuklar genellikle kelimeleri öğrenmeden önce birçok kez onları duymaya ihtiyaç duyar.
MÜZİĞİ KULLANINIZ

MÜZİĞİ KULLANINIZ

 • Müzik etkinlikleri ile çocuğun iletişim becerileri arasında bir bağlantı vardır.
 • Şarkı ve müzik etkinliklerinin, çocuğun kelime dağarcığını artırdığı görülmüştür.
 • Müzikal becerileri daha güçlü olan çocukların fonolojik farkındalıklarının yüksek olması olasıdır.
İŞARET, JEST VE MİMİK KULLANINIZ

İŞARET, JEST VE MİMİK KULLANINIZ

 • Çocuğun odaklandığı bir nesnenin ne olduğu söylendiğinde ya da onun hakkında çocuğun düzeyine uygun konuşulduğunda, çocuğun kelime dağarcığının artması olasıdır.
 • Çocuk ile ortak dikkat kurulduğunda ya da bir nesneye yetişkin-çocuk aynı anda odaklandığında ve o sırada yetişkin o nesnenin ne olduğunu söylediğinde ya da onun hakkında çocuğun düzeyine uygun konuştuğunda çocukların o nesneye ilişkin daha fazla kelime öğrenmesi olasıdır.
 • Herhangi bir nesnenin ismini söylerken işaret etmek ya da nesneye bakmak, çocukların ilgili nesnenin ismini öğrenmesine yardımcı olur.